Σίδηρος Μπετόν (Οικοδομών)

Σίδηρος μπετόν ή Χάλυβας Οπλισμού Σκυροδέματος (ΧΟΣ) ή Σίδηρος Οικοδομών είναι το σίδερο που χρησιμοποιείται σε μία κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν αρμέ). Είναι το κύριο υλικό ασφάλειας και αντοχής μιας κατασκευής.

Η εταιρία μας χρησιμοποιεί μόνο Ελληνικό σίδηρο μπετόν, από δική μας μάντρα. Με αυτόν τον τρόπο είστε πάντα σίγουροι για το σίδηρο οικοδομών που παραγγέλνετε από εμάς. Εξειδικευμένα συνεργεία ολοκληρώνουν την παραγγελία σας με την κοπή και τη διαμόρφωση του σιδήρου μπετόν στις καλύτερες τιμές.

Γιατί Ελληνικός σίδηρος οικοδομών;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει αρκετά καλές προδιαγραφές για το σίδηρο μπετόν που διακινείται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς όμως οι έλεγχοι στις εισόδους της χώρας μας είναι το λιγότερο πλημελείς, με αποτέλεσμα να εισάγονται μεγάλες ποσότητες αμφιβόλου ποιότητος σιδήρου οικοδομών από τρίτες χώρες (ακόμη και μη εισειγμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση) ως ενδοκοινοτικής προέλευσης. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για μία τέτοια υπόθεση το 1999 σε άρθρο της εφημερίδας "ΤΟ ΒΗΜΑ" (διαβάστε το άρθρο).

Ένα άλλο παράδειγμα το οποίο θεωρείται περισσότερο σοβαρό αναφορικά με τους κινδύνους από παράνομες εισαγωγές μπορούμε να διαβάσουμε σε άρθρο του βήματος με τίτλο "Ραδιενεργός σίδηρος μπετόν στην αγορά" (διαβάστε το άρθρο). Ο σίδηρος μπορεί να προσβληθεί από ραδιενέργεια και να αποτελέσει άμεσο κίνδυνο για τους χρήστες κάποιου οικοδομικού έργου!

Μπορούμε να υπολογίσουμε το βάρος από σίδηρο οικοδομών που χρειαζόμαστε για ένα έργο;

Μπορούμε να έχουμε μία καλή εκτίμηση για το βάρος του σιδήρου μπετόν που θα χρειαστούμε μέσα από την άδεια οικοδομής. Η άδεια οικοδομής είναι ένα σύνολο από έγγραφα τα οποίο καθοδηγούν το μηχανικό στην εκτέλεση του έργου. Η στατική μελέτη που περιέχεται στην άδεια οικοδομής αναφέρει τα κυβικά μπετόν που χρειάζονται για το έργο. Επειδή οι εκτιμήσεις είναι προσεγγιστικές, καλό είναι να προσαυξήσουμε το μπετόν κατά 15 - 20%. Για κάθε κυβικό μέτρο μπετόν που χρησιμοποιούμε χρειάζονται 100 έως 120 κιλά σιδήρου οικοδομών. Φυσικά, οι μηχανικοί που βγάζουν τις άδειες είναι οι πλέον αρμόδιοι για να μας απαντήσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια στις απορίες μας.