Προϊόντα


Μανδύας

Πλέγμα κολόνων και δοκών με υψηλή αντισεισμικότητα και ταχύτητα στην κατασκευή και τοποθέτηση. Διαθέτουμε όλους τους τύπους μανδυών που υπάρχουν στην ελληνική αγορά από Φ8 έως Φ16 και από 0,80 μ. έως 15 μ.. Τα δομικά πλέγματα προσφέρονται διαμορφωμένα σε οποιαδήποτε απαίτηση.

Σίδηρος B 500 C
Σίδηρος μπετόν - οικοδομών B 500 C (Παραγωγής Ελληνικών Εργοστασίων)

Δομικά πλέγματα
Τα δομικά πλέγματα προσφέρονται διαμορφωμένα σε οποιαδήποτε απαίτηση.

Αρμαστάλ.
Μονοκόμματα αντισεισμικά τσέρκια - (ρομπότ)

 
 
σίδηρος μπετόν / οικοδομών